Handicap-justering

 

Inom GCS har vi följande HCP-grupper:

Grupp A: 0.0  – 16.4
Grupp B: 16.5  – 24.4
Grupp C: 24.5  – 36

 

 

Så här justerar du din HCP:

      HCP   Buffertzon   När din poäng är
under buffert-zonen,
höj din HCP med:
  För varje poäng du har över 36, minska
din HCP med:
1  –  4.4 35 – 36 0.1 0.1
2 4.5  – 11.4 34 – 36 0.1 0.2
3 11.5  – 18.4 33 – 36 0.1 0.3
4 18.5  – 26.4 32 – 36 0.1 0.4
5 26.5  – 36 31 – 36 0.1 0.5