Handicap-justering

 

Inom GCS har vi fr.o.m. jan 2019 följande HCP-grupper:

Grupp A: 0.0 – 18.9
Grupp B: 19.0 – 24.4
Grupp C: 24.5 – 36

 

 

Så här justerar du din HCP:

HCP   Buffertzon När din poäng är
under buffert-zonen,
höj din HCP med:
För varje poäng du har över 36, minska
din HCP med:
1 – 4.4 35 – 36 0.1 0.1
2 4.5 – 11.4 34 – 36 0.1 0.2
3 11.5 – 18.4 33 – 36 0.1 0.3
4 18.5 – 26.4 32 – 36 0.1 0.4
5 26.5 – 36.0 31 – 36 0.1 0.5

För att själv justera sitt hcp i GCS loggar man in via ”Medlemmar” ovan och går till ”Min sida”.