Ny golfregel på green – fr.o.m 01 jan 2017

Enligt denna nya golfregel, som träder i kraft 01 jan 2017, får man inget pliktslag om man av misstag råkar flytta på bollen på green.

 

Ny Regel:

greenrule1Om man oavsiktligt råkar röra bollen vid adressering. Inget pliktslag och bollen måste återplaceras.
greenrule2Om man råkar tappa bollen så att markören flyttas. Inget pliktslag och markören måste återplaceras.
greenrule3Om man råkar tappa markören så att bollen rubbas. Inget pliktslag och bollen måste återplaceras.
greenrule4Om man råkar stöta till bollen med foten så att den rubbas ur läge, Inget pliktslag och bollen måste återplaceras.