Policy-beslut

Golf Club Suédois har fattat några policy-beslut för vår verksamhet:

  • Regeltolkningar
    Golf Club Suedois  ska i möjligaste mån följa Regler för golfspel antagna av Svenska Golfförbundet
    och deras rekommendationer i Spel och Tävlingshandboken.
  • Policy beslut om spel från röd tee för herrar över 75 år
    Golf Club Suedois styrelse har beslutat att herrar som har fyllt eller under kalenderåret  fyller 75 år har möjlighet att spela från röd tee på GCS tävlingar. En sådan önskan skall framföras till tävlingsledaren före tävlingssäsongens början i januari och gäller för hela kalenderåret.