Ordförandens Julhälsning 2013

Golfvänner i Golf Club Suédois Cote d´Azur

Det har nu gått nästan två månader sedan jag vid det extra årsmötet blev vald till klubbens nye ordförande. När jag i somras fick frågan av  Sten Malmström så var det efter noggrant övervägande och diskussion med hustru Ingrid som jag beslöt mig för att ställa upp. Bakgrunden givetvis att vi tycker att klubben gett oss så många minnesvärda upplevelser både på och utanför golfbanan, på golfresorna, att vi fått träffa många trevliga och glada golfspelare och att vi genom klubben fått många nya vänner. Allt detta hade inte varit möjligt om inte alla de i klubbens ledning ställt upp och jobbat för oss alla andra.  Så nu är det min tur att tillsammans med övriga klubbfunktionärer att försöka ”dra mitt strå till stacken”. I detta sammanhang vill jag särskilt tacka Lasse Westrell för hans förnämliga insatser med att leda klubbens arbete mellan vårt ordinarie och extra årsmöte.

Flera av er har undrat vad som hänt med klubbladet och när nästa nummer kommer ut. Det korta svaret är att det kommer inget. Det längre svaret är att det just nu pågår ett omfattande arbete med att göra om klubbens hemsida så att i stället för ett periodiskt utkommande klubblad så delas den nya hemsidan upp i en för alla besökare öppen del och en del endast för medlemmar.

Vi kommer att till den öppna delen överföra betydligt mera material än tidigare med  fortlöpande ”rykande” ny information med artiklar, reportage och bilder från tävlingar och resor genomförda och aktuella mm men också uppgifter om samarbetet med våra sponsorer .  Vi kommer också att kort beskriva vår tävlingsverksamhet, av GCS framförhandlade medlemsrabatter för green fees med de banor som vi samverkar,  vilka medlemsrabatter vi har i vissa golfbutiker, vilka handicapregler vi tillämpar och en hel del annat. Allt detta för att bättre tydliggöra vad ett medlemskap i GCS medför.   I medlemsdelen kommer vi som tidigare att göra våra anmälningar till tävlingar, återfinns start- och resultatlistor men också tillgång till klubbhandlingar som protokoll mm. Där finns också ”Min sida” där våra personliga uppgifter ligger lagrade och där vi fortlöpande justerar vårt handicap. Vår tanke är att precis som vi kollar mailen varje dag så är målsättningen att vi skall besöka GCS hemsida om inte dagligen så mycket ofta.

Vår tävlingsledare Gunilla Huldt har under hösten haft det extra jobbigt eftersom vår hemsida periodvis har legat nere, en gång under flera veckor. Med stöd av Hans Sjöqvist , Gunnar Calais med flera och i samverkan med vårt ”webhotell” där serverkapaciteten finns, har ett intensivt arbete genomförts för att förbättra situationen och vi har i styrelsen tagit beslut som förhoppningsvis skall leda till snabbare och säkrare funktion. Detta arbete avslutas i dagarna och förväntningarna  är att problemen inte skall upprepas.

Vi har under hösten haft en markant ökning av antalet tävlingsdeltagare både i de ”mixade” och damspecifika vilket är glädjande vilket jag tycker vi särskilt skall tacka Gunilla Huldt och övriga i tävlingsledningen för. Vårt samarbete med våra sponsorer har också genom Kristoffer Huldts  goda insatser utökats och förbättras och redan nu är huvuddelen av detta samarbete spikat för nästa år!

Vi hade tidigare under året en diskussion om tillämpning av handicapreglerna inom klubben. Låt mig bara konstatera med tillfredställelse att vi nu med ett gediget arbete framförallt från Lasse Westrells sida nu i styrelsen  har kunnat fastställa klara och tydliga handicapregler för GCS som är anpassade till European Golf Associations regler. Det skall således inte längre vara någon tvekan om hur vi i fortsättningen skall justera våra handicap inom GCS och parallellt i våra hemmaklubbar eller hos Fedration Francaise de Golf (FFG).

Vår nya klubbmästare Mona Adler tillsammans med Gunilla Huldt har bestämt att vårens resa går till Torremirona golf club i nordöstra Spanien (ligger 10 mil  norr Barcelona, ca 60 mil från Cote d´Azur) den 2-6 april 2014, välkomna att ”hänga” med. Utförlig information finns på hemsidan.

Låt oss också konstatera att vi som tidigare år räknar med en viss omsättning bland våra medlemmar. Enligt klubbens stadgar är medlemsantalet maximerat till 500 och med utgångspunkt i den normala årliga förändringen tar vi ett första steg i kön med att gå ut till ca 35 personer med erbjudande  om medlemskap i GCS. Finns ytterligare utrymme efter det att inbetalningstiden för 2014 gått ut kommer vi senare att erbjuda flera i kön att komma med i klubben.

Väl mött på återstående tävlingar i år och välkomna till nästa års aktiviteter

God Jul och Gott Nytt År till er alla i GCS
Sten Moberg