Medlemsmöte 27 april 2018

2018 års medlemsmöte ägde rum 27 april på La Grande Bastide i närvaro av 55 medlemmar. I tillägg fanns 76 fullmakter, vilket gjorde mötet beslutsmässigt med god marginal. Mandattiden hade gått ut för ett antal styrelsemedlemmar, varför flera nya medlemmar valdes in i styrelsen vid detta möte. Protokoll från mötet finns tillgängligt under ”Allmän Information” på medlemssidorna (kräver inloggning).