Medlemsmöte 26 april 2019

Årets medlemsmöte ägde rum den 26 april på La Grande Bastide, i vanlig ordning. Ett antal styrelseledamöter hade nått slutet av sitt mandat, varför flera nya medlemmar valdes in i styrelsen: Gerda Böcklinger, Jan Källenius och Jan Pedersen.

Dessutom korades årets vinnare av klubbmästerskapet i matchspel.

Protokoll från mötet hittas på medlemssidorna, under ”Mina dokument”.