Hur undviker man att e-post från GCS hamnar som skräppost?

Det finns inget enhetligt svar eftersom det finns många olika anti-spam filter, som filtrerar e-post på lite olika kriterier.

  • e-postoperatören har normalt ett anti-spam filter som tar bort den vanligaste skräpposten
  • e-postprogrammet (t.ex. Outlook, Gmail, m.fl.) brukar också ha inbyggda anti-spam filter
  • många datoranvändare har dessutom extra anti-spam filter via sitt anti-virus program

Det vanligaste och enklaste sättet att unvika felaktigt spam är dock att lära e-postprogrammet att viss e-post inte är skräppost.

Följande instruktion gäller för Gmail, men många andra e-post program har liknande rutiner:

  1. Gå in i spam-mappen och öppna ett meddelande från golfklubben som hamnat där.
  2. När du har meddelandet uppe, så finns det ovanför själva meddelandet ett knapp som heter ”Inte skräppost” (eller ”Not spam” i den engelska versionen av Gmail).
    Tryck på den knappen. Då flyttas meddelandet till inkorgen och Gmail lär sig att dessa meddelanden inte är skräppost, så i fortsättningen ska de normalt alltid hamna i inkorgen.
  3. Om golfklubbens e-post återigen skulle hamna som skräppost i framtiden, gör om ovanstående procedur.

Ett annat sätt är att lägga in golfklubbens e-post-adress (noreply@golfclubsuedois.com) i kontaktlistan. Det kan vara en bra lösning vid upprepade fall av felaktigt spam-markerade meddelanden.

Vill man vara lite mera avancerad kan man själv lägga till ett filter i e-post programmet som styr vad som ska hända med e-post från golfklubben. Detta ska normalt inte behövas om man vidtagit någon av åtgärderna ovan.