Försäkringar

De medlemmar i GCS som samtidigt är medlemmar i svensk golfklubb inom SGF (Svenska Golfförbundet) eller fransk golfklubb inom FFG  (Fédération Française de Golf) har automatiskt ett försäkringsskydd vid golfspel inom EU.

Beträffande villkor, omfattning, hänvisas till SGF respektive FFG. Vad gäller GCS medlemmar som också är medlemmar i golfklubbar i andra EU-länder än Sverige och Frankrike, rekommenderar GCS att kontakt tas med respektive golfförbund i sådant land. Skulle motsvarande försäkring saknas finns möjlighet att genom Saint Donat – utan extra kostnad – få ordnat med medlemsskap i FFG varvid årsavgiften uppgår till 52 Euro (2015). Detta gäller också om du enbart är medlem i GCS. Varje GCS-medlem är personligen ansvarig för att ha ordnat ett giltigt försäkringsskydd.