Handicapkommitténs uppgift

Handicapkommitténs uppgift är att övervaka att medlemmarnas registrerade handicap hos GCS är rättvisande. GCS Handicapkommitté har rätt att revidera det av en medlem registrerade handicapet i vårt handicapsystem om detta, enligt Handicapkommitténs uppfattning, baserad på resultatet från tävlingar arrangerade av GCS, är för högt. Handicapkommittén skall samtidigt uppmana medlemmen att justera sitt handicap hos sin hemmaklubb.

Handicapkommittén består av klubbens Vice Ordförande samt klubbens Tävlingsledare.