Policy-beslut

Golf Club Suédois har fattat några policy-beslut för vår verksamhet:

 • Regeltolkningar
  Golf Club Suedois  ska i möjligaste mån följa Regler för golfspel antagna av Svenska Golfförbundet
  och deras rekommendationer i Spel och Tävlingshandboken.
 • Policy beslut om spel från röd tee för herrar över 75 år
  Golf Club Suedois styrelse har beslutat att herrar som har fyllt eller under kalenderåret  fyller 75 år har möjlighet att spela från röd tee på GCS tävlingar. En sådan önskan skall framföras till tävlingsledaren före tävlingssäsongens början i januari och gäller för hela kalenderåret.
 • Lokal regel: GCS styrelse har beslutat att tillämpa Lokal Regel 8E-5. Den innebär att man har rätt att droppa bollen med två slags plikt där den försvann eller gick out-of-bounds. Denna lokala regel gäller fr.o.m. 01 mar 2019. Läs mer!
 • Beslut om maximalt golf hcp (2019-09-26)
  För att bli medlem i Golf Club Suédois krävs att man har ett grönt kort eller ett golf hcp på maximalt 54.
  För att få delta i tävlingar som anordnas av Golf Club Suédois krävs ett golf hcp på maximalt 36. Undantagsvis kan spelare med högre hcp accepteras, men får då ett spel-hcp på 36 i tävlingen. Om den aktuella banan kräver ännu lägre hcp, är det banans hcp-regel som gäller.
 • Beslut angående snabbare spel (2019-10-31)
  I enlighet med regel § 5.6 i R&A’s regelbok för 2019 har GCS styrelse beslutat anta möjligheten att upphöja denna rekommendation angående raskt speltempo till en lokal regel att gälla vid klubbens tävlingar. Det innebär att spelaren, när det är dennes tur att slå bollen, genomför slaget inom maximalt 40 sekunder, när det inte finns några hinder eller störningar. Orimlig fördröjning av spelet medför plikt. Läs mer!