Vett & Etikett

GOLFETIKETT

Nedan finner ni ett utdrag ur ”Regler för Golfspel 2019”avseende uppträdande på golfbanan. För en fullständig läsning, https://golf.se/for-spelaren/regler–handicap/regler/ .

Inledning

Följande är riktlinjer för hur golf bör spelas. Om dessa följs kommer alla spelare att få mesta möjliga nöje av spelet. Den övergripande principen är att man alltid bör visa hänsyn mot andra personer på banan.

Spelets Anda

Golf spelas i de flesta fall utan överinseende av en domare eller motsvarande. Spelet bygger på att spelarens integritet gör att man visar hänsyn mot andra och följer reglerna. Alla spelare bör alltid uppträda på ett bra sätt, och visa artighet och sportmannaskap, oavsett tävlingssituationen. Det är detta som är golfspelets anda.

Hänsyn mot andra spelare

Inte Störa eller Distrahera

Spelare bör alltid visa hänsyn mot andra spelare på banan och bör inte störa dessas spel genom att röra sig, tala eller väsnas i onödan. Spelare bör försäkra sig om att elektroniska apparater som tas med på banan inte distraherar andra spelare.

Alla spelare förväntas spela i spelets anda genom att:

  • uppföra sig på ett hederligt sätt – till exempel genom att följa reglerna, tillämpa alla former av plikt och att vara ärlig när det gäller alla aspekter av spelet.
  • vara hänsynsfull mot andra – till exempel genom att spela i rask takt, värna om andras säkerhet och inte störa en annan spelares spel.
  • ta väl hand om banan – till exempel genom att lägga tillbaka uppslagna torvor, jämna ut sand i bunkrar, laga nedslagsmärken och inte orsaka onödig skada på banan.

Du bör kontrollera om tävlingsledningen har antagit en uppförandekod, eftersom du kan få plikt om du inte följer den.

Spelare bör inte stå nära eller rakt bakom bollen eller rakt bakom hålet när en spelare ska slå.

På green

På green bör spelare inte stå på annan spelares puttlinje eller, när den andre ska slå, låta sin skugga falla på dennes puttlinje

Speltempo

Spela raskt och håll din plats på banan

Spelare bör spela i rask takt. Det är gruppens ansvar att hålla kontakt med gruppen framför. Om den tappar ett helt hål och fördröjer spelet för gruppen bakom bör den erbjuda gruppen bakom att gå igenom

Var klar att spela

Spelare bör vara klar att spela så snart det är deras tur. När det är en spelares tur att spela, rekommenderas att slaget utförs inom högst 40 sekunder och i regel snabbare än så.

När de spelar på eller nära green bör de lämna sina bagar eller vagnar på en sådan plats så att de snabbt kan förflytta sig från green och mot nästa tee. När spelet av ett hål är avslutat bör spelarna omedelbart lämna green.

Förlorad boll

Om en spelare tror att hans boll kan vara förlorad, utom i vattenhinder, eller att den är out of bounds, bör han för att spara tid spela en provisorisk boll.

Spelare som letar efter en boll, bör ge tecken till spelarna i gruppen bakom att gå igenom, så snart det står klart att bollen kan bli svår att hitta. De bör inte leta i mer än tre minuter.

Omsorg Om Banan

Bunkrar

Innan de lämnar en bunker bör spelare omsorgsfullt jämna ut de gropar och fotspår som de själva gjort, samt sådana i närheten gjorda av andra. Om en kratta finns i rimlig närhet av bunkern bör den användas för detta ändamål.

Reparera torvor, nedslagsmärken och skador orsakade av golfskor

Spelare bör omsorgsfullt reparera alla hål de gjort efter att ha tagit torv och alla nedslagsmärken på green (vare sig de gjorts av spelaren själv eller inte). Efter att hålet spelats färdigt av samtliga spelare i gruppen, bör skador orsakade av golfskor repareras.

Förhindra onödiga skador

Spelare bör undvika att orsaka skador på banan genom att ta torv vid övningssvingar eller genom att slå klubban i marken, vare sig det sker i ilska eller av något annat skäl.

Man bör inte använda klubbhuvudet för att ta upp boll ur hålet

Avslutning. Plikt för Brott

Om spelare följer riktlinjerna, kommer spelet att bli mer njutbart.

Om en spelare konsekvent bryter mot dessa riktlinjer under en rond eller en tidsperiod, så att det påverkar andra spelare negativt, rekommenderas att tävlingsledningen vidtar lämplig disciplinär åtgärd mot spelaren. Detta anses vara berättigat för att tillvarata intresset hos den majoritet av golfare som vill spela i enlighet med dessa riktlinjer