Styrelsen

 

Mike

Annika

Ulla

Peter

Ulf

Margareta

Lena

Solweig

Rosie

​Vill du vet lite mer om styrelsemedlemmarna, klicka på namnet under bilden så får du en kort presentation.

Ordförande Mike Kannberg  (mike@golfclubsuedois.se)
Vice ordf. & Tävlingsledare Annika Rutberg (annika@golfclubsuedois.se)
Skattmästare
Margareta Ericsson (margareta@golfclubsuedois.se)
Sekreterare Solweig Lindell Sohlberg (solweig@golfclubsuedois.se)
Tävlingsledare Annika Rutberg (annika@golfclubsuedois.se)
Klubbmästare Lena Andersson (lena@golfclubsuedois.se)
Informationsansvarig
Ulla Dahlstedt  (ulla@golfclubsuedois.se)
IT-ansvarig Rosemarie Klasson (rosie@golfclubsuedois.se)
Sponsorfrågor
Peter Ågren (peter@golfclubsuedois.se)
Medlems- & Handicapfrågor Ulf Sundberg (ulf@golfclubsuedois.se)

Revisorer

Revisor Leif Birgersson (birgersson.leif@gmail.com)
Revisor Barbro Rydell  (barbro.rydell@gmail.com)
Suppleant Tore Samuelsson (toresamuelsson@hotmail.com)

Valberedning

Ordförande Lars Näslund (lars@golfclubsuedois.se)
Ledamot Lise Lilloe (liselilloe@gmail.com)
Ledamot Magnus Ahnme.se (magnus@ahnme.se)

 

Golf Club Suédois är en ideell förening utan vinstintresse som leds av en ideellt arbetande styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, tävlingsledare, klubbmästare, sponsoransvarig och informationsansvarig. Arbetsuppgifterna har fördelats med utgångspunkt i  styrelsemedlemmarnas olika funktioner. Till styrelsen kan vidare för vissa arbetsuppgifter ytterligare ledamöter adjungeras. När det gäller den omfattande tävlingsverksamheten  finns dessutom biträdande tävlingsledare. Inom klubben finns en handicapkommitté som består av ordförande, vice ordförande och tävlingsledare.

Historik

Läs om GCS tidigare styrelser här