Försäkring för golfspel här i Frankrike

 

Information angående ansvars- och olycksfallsförsäkring, Svenska golfförbundet.

Efter att en medlem har diskuterat med Folksam, som är försäkringsgivare till Svenska Golfförbundets vid skada/olyckshändelse, görs följande förtydligande.
Försäkringen gäller för:

 Golfspelare med medlemskap i svensk golfklubb som är ansluten till Svenska
Golfförbundet (SGF).

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada och ansvarsskada som inträffar under:
 vistelse inom golfområdet i samband med spel, träning, och tävling på
golfbana,
 vistelse på drivingrange eller annan anläggning avsedd för golfspel.

Var försäkringen gäller:

 Ansvarsförsäkringen gäller inom Europa på golfanläggningar som har
medlemskap i respektive lands golfförbund.
 Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen, förutsatt att vistelsen utomland
inte är längre än 12 månader och försäkringen gäller inte för personer som är
skrivna och bor utomlands

Det innebär att olycksfallsförsäkringen har begränsningar kring både vistelse i
utlandet och om man är bosatt utomlands, vilket ansvarsförsäkringen inte har.
Förtydligande; Ansvarsförsäkring avser skada på tredje person eller föremål som er
golfboll kan träffa. Olycksfallsförsäkring är om ni skadar er själva vid golfspel.
Vi spelar på banor som är medlemmar i La Fédération française de golf.

 

Om du är skriven här i Frankrike och behöver komplettera med en olycksfallsförsäkring:

Om man är med i det franska golfförbundet eller i en fransk golfklubb har man en golfförsäkring. Har man Rivieraklubbens hemförsäkring via GAN så finns det en ansvarsförsäkring för tredjepart i hemförsäkringen.