Handicapändringar

Beroende av ditt resultat under en handicaprond kan det hända att du ska förändra din exakta handicap genom att sänka eller höja den. Om du spelar ”inom buffertzonen” skall du inte ändra din handicap. Notera att du skall alltid registrera en handicaprond, oavsett om du sänkt eller höjt din exakta handicap eller om du spelat inom buffertzonen.

I denna tabell kan du se de olika gränser för poängen som gäller för buffertzonen. Om du har lägre poäng än buffertzonen ska du höja din exakta handicap. Om du har 37 poäng eller fler, ska du sänka din exakta handicap. I tabellen finns också en lista på de HCP-grupper som vi använder vid våra tävlingar.