Medlemsmöte 2016

2016 års medlemsmöte ägde rum 22 april på La Grande Bastide i närvaro av 71 medlemmar. I tillägg fanns 51 fullmakter, vilket gjorde mötet beslutsmässigt med god marginal. Eftersom mandattiden gått ut för ett antal styrelsemedlemmar, valdes flera nya medlemmar in i styrelsen vid detta möte.