Medlemsmöte 28 april 2017

2017 års medlemsmöte ägde rum 28 april på La Grande Bastide i närvaro av 43 medlemmar. I tillägg fanns 73 fullmakter, vilket gjorde mötet beslutsmässigt med god marginal. I samband med mötet korades årets klubbmästare i matchspel, Fredrik Engström.