Medlemsmöte den 26 april 2022

Medlemsmöte ägde rum 26 april på biografen i Cagnes sur Mer i närvaro av 33 medlemmar. I tillägg fanns 55 fullmakter, vilket gjorde mötet beslutsmässigt.

Många hade drabbats av Covid vilket gjorde att många inte kunde komma till mötet.

Mandattiden hade gått ut för ett antal styrelsemedlemmar, varför flera nya medlemmar valdes in i styrelsen vid detta möte. Protokoll från mötet finns tillgängligt under ”Allmän Information” på medlemssidorna (kräver inloggning).