Medlemsmöte verksamhetsåret 2022

Golf Club Suédois genomförde sitt årliga medlemsmöte torsdagen 27 april i Cagnes sur Mer.
Mötet var utan överraskningar och det genomfördes på 45 minuter. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för året som gått.

Det ekonomiska resultatet var 388 euro som överfördes i ny räkning.
Inför 2022 minskade antalet medlemmar med 10, det minsta tappet på många år. Vi hade 58 som
lämnade klubben och 48 nya medlemmar. Vi är idag 327 medlemmar.

Vid valet till styrelsen lämnade Sven Boëthius och Peter Ågren invaldes i hans ställe. Åke Magnusson
lämnade uppdraget som revisor och i stället valdes Barbro Rydell som revisor.

Sven Boëthius, Ulf Sohlberg som tävlingsledare och Åke Magnusson avtackades för sina förtjänstfulla
insatser för klubben.

 

 

Höstens resa går till Italien till en favorit destination, Bogogno Golf Resort, uppe vid Lago Maggiore i
norra Italien. Vi hade en resa dit för några år sedan. Mer information kommer innan sommaren.

Det var 36 personer närvarande med 56 fullmakter. Efter mötet bjöd klubben på god varm korv och
öl på Villa Ingeborg i solen.

Vi publicerar bilder från våra evenemang och tävlingar på nätet. De som inte önskar vara med på bild
skall anmäla detta till Ulla Dahlstedt, ulla.dahlstedt@gmail.com.