Styrelsen

 

Styrelse

Ordförande Gunilla Huldt   (gunilla@golfclubsuedois.se)
Vice ordf. & Ordf. i hcp-kommittén Jan Hammarlund  (jan@golfclubsuedois.se)
Skattmästare
Per Unenge (per@golfclubsuedois.se)
Sekreterare Leif Önneby (leif@golfclubsuedois.se)
Tävlingsledare Annika Rutberg (annika@golfclubsuedois.se)
Klubbmästare Göran Wadsten (goranw@golfclubsuedois.se)
Informationsansvarig & IT
Göran Flybring  (goran@golfclubsuedois.se)
Adjungerad som sponsor-ansvarig
Kristoffer Huldt (krhuldt@gmail.com)

 

Revisorer

Revisor Karl Lidgren (karl@lidgren.biz)
Revisor Jonas Roth (lbroth@wanadoo.fr)
Suppleant Håkan Sundin (halsundin@yahoo.com)

 

Valberedning

Ordförande Sten Malmström (sc.malmstrom@orange.fr)
Ledamot Pia Vilén (pia@vilen.se)
Ledamot Ulf Lundborg (ulf.lundborg@gmail.com)

 

Golf Club Suédois är en ideell förening utan vinstintresse som leds av en ideellt arbetande styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, tävlingsledare, klubbmästare och informationsansvarig. Arbetsuppgifterna har fördelats med utgångspunkt i  styrelsemedlemmarnas olika funktioner. Till styrelsen kan vidare för vissa arbetsuppgifter ytterligare ledamöter adjungeras. För närvarande finns en adjungerad ledamot. När det gäller den omfattande tävlingsverksamheten  finns dessutom biträdande tävlingsledare. Inom klubben finns en handicapkommitté som består av ordförande, vice ordförande och tävlingsledare.

 

Historik

Läs om GCS tidigare styrelser här