Styrelsen

 

 

 

 

 

Lars
 

Jan K

Jan P

Annika

Gerda

Ulla

Ulf

Sven

 

Ordförande Lars Näslund  (lars@golfclubsuedois.se)
Vice ordf. & Tävlingsledare Annika Rutberg (annika@golfclubsuedois.se)
Skattmästare
Jan Källenius (jank@golfclubsuedois.se)
Sekreterare Jan Pedersen (janp@golfclubsuedois.se)
Tävlingsledare Annika Rutberg (annika@golfclubsuedois.se)
Klubbmästare Gerda Böcklinger (gerda@golfclubsuedois.se)
Informationsansvarig & IT
Ulla Dahlstedt  (ulla@golfclubsuedois.se)
Sponsorfrågor
Sven Boethius (sven@golfclubsuedois.se)
Medlems- & Handicapfrågor Ulf Sundberg (ulf@golfclubsuedois.se)

Revisorer

Revisor Karl Lidgren (karl@lidgren.biz)
Revisor Åke Magnusson  (ake.magnusson@cavendi.se)
Suppleant Tore Samuelsson (toresamuelsson@hotmail.com)

Valberedning

Ordförande Sten Malmström (sc.malmstrom@orange.fr)
Ledamot Pia Vilén (pia@vilen.se)
Ledamot Kristoffer Huldt (krhuldt@gmail.com)

 

Golf Club Suédois är en ideell förening utan vinstintresse som leds av en ideellt arbetande styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, tävlingsledare, klubbmästare, sponsoransvarig och informationsansvarig. Arbetsuppgifterna har fördelats med utgångspunkt i  styrelsemedlemmarnas olika funktioner. Till styrelsen kan vidare för vissa arbetsuppgifter ytterligare ledamöter adjungeras. När det gäller den omfattande tävlingsverksamheten  finns dessutom biträdande tävlingsledare. Inom klubben finns en handicapkommitté som består av ordförande, vice ordförande och tävlingsledare.

Historik

Läs om GCS tidigare styrelser här