Kallelse till medlemsmöte 2024

Kallelse medlemsmöte Golf Club Suédois

Medlemmarna i Golf Club Suédois kallas härmed till ordinarie Medlemsmöte fredagen den 19 april 2024 kl 14.00. Plats: Biograf Cinema Espace Centre,
5 Avenue de Verdun, Cagnes-sur-Mer.

En mycket stor parkering ligger 5 minuter från Biografen. Man parkerar på Parking Villette och sedan är det 5 minuter till biografen som för övrigt ligger på vägen upp mot Villa Ingeborg. Gå uppför gatan som heter Cours du 11 Novembre så kommer ni till biografen. Gatan som heter Avenue de Verdun börjar vid bensinmacken Total. Rivieraklubben ligger på 40 Avenue de Verdun. Karthänvisning:

 https://www.google.fr/maps/place/Cin%C3%A9ma+Espace+Centre/@43.6616247,7.1495093,17.31z/data=!4m6!3m5!1s0x12cdd397c60052eb:0x7f92b654d10ceee5!4b1!8m2!3d43.6621243!4d7.1486233?hl=sv

Anmälan sker på hemsidan under övriga aktiviteter. Där lämnar ni också fullmakt till utsedd person. Materialet till mötet finner ni på Golf Club Suédois hemsida under rubriken “Mina dokument”.

  • Dagordning
  • Verksamhetsberättelse
  • Motion valberedningen
  • Styrelsens utlåtande om motion

Efter mötet bjuder Golf Club Suédois på varm korv och dryck på Villa Ingeborg.