Regelförändringar 2019

R&A och USGA har gemensamt arbetat fram nya förenklade golfregler som gäller från 01 jan 2019. Nedan har vi först några externa länkar till sidor och filmer som sammanfattar förändringarna och därefter en sammanfattning på en sida av alla nyheterna.

Alla förändringarna (Svensk Golf)

Svenska Golfförbundets regelfilmer (24 korta informationsvideos):

 

Simplification des règles de golf (franska)

USGA – 2019 Rules and Interpretation (engelska)

R&A Rules of Golf 2019 – finns som app till både iPhone och Android – även på svenska.

Lokala regler

Lokal Regel 8E-5

Sammanfattning av regelförändringar

På green

Nyhet: Om du råkar flytta bollen eller bollmarkören på green får du inget pliktslag, så länge du flyttar tillbaka bollen.
Tidigare: Ett slags plikt om du gjorde något av dem.

Nyhet: Om du återplacerar bollen på green och den rör på sig är det bara att flytta tillbaka den till den första positionen oavsett om det var vind eller något annat som flyttade bollen.
Tidigare: Bollen spelades från bollens nya position såvida den inte flyttades av dig själv eller någon annan.

Nyhet: Du kan laga nästan vad som helst på green, inklusive spikmärken och skador från djur. Men man får inte reparera naturliga skador.
Tidigare: Du fick bara reparera gamla golfhål och nedslagsmärken.

Nyhet: Så länge du inte förbättrar din möjlighet att svinga får du röra din puttlinje.
Tidigare: Två slags plikt om man rörde vid sin linje i slagspel, och förlorat hål i matchspel.

Nyhet: Du kan putta med flaggan kvar i hålet även om bollen ligger på green utan pliktslag om bollen träffar pinnen.
Tidigare: I match förlorade du hålet och i slagspel fick du två slags plikt.

Vattenhinder (Pliktområde)

Nyhet: Termen vattenhinder förändras till pliktområden och består av röd- och gulmarkerade områden. Det här skulle kunna inkludera ytterligare områden som inte innehåller vatten som till exempel ökenområden, tät skog, lava och så vidare. Om din boll landar i ett sådant här område får man ett pliktslag om man tar lättnad.
Tidigare: Lättnad var bara tillåtet från vattenhinder, och inte andra områden som kan vara svåra att spela ifrån.

Nyhet: Du får flytta på lösa föremål i de nya pliktområdena. Du får också röra marken med dina händer eller din klubba. Du får också grunda klubban utan plikt.
Tidigare: Om du gjorde något av det ovan förlorade du hålet i matchspel och fick två slags plikt i slagspel.

Nyhet: Du kan inte droppa bollen på andra sidan ett hinder där bollen gick i ett pliktområde.
Tidigare: Du kunde ta lättnad på motsatt sida av ett sidovattenhinder från där bollen gick i hindret.

Bunker
Lite and gör väl ingenting tycker Ammi

Nyhet: Du kan röra och flytta lösa föremål i bunkern när din boll är i hindret.
Tidigare: Plikt för att göra så var förlorat hål i matchspel och två slags plikt i slagspel.

Nyhet: Du kan röra marken med din klubba eller hand så länge du inte testar till exempel hur hård sanden är, grundar klubban framför eller bakom bollen eller nuddar sanden när du gör en provsving eller svingar bakåt.
Tidigare: Med vissa undantag (om du till exempel ramlar) förlorade du hålet i matchspel och fick två slags plikt om du nuddade sanden med klubban eller handen innan du slog.

Nyhet: Du kan droppa bollen utanför bunkern med två slags plikt i flagglinjen.
Tidigare: Enda gången du kunde droppa en boll utanför ett hinder var om du droppade bollen där du slog ditt senaste slag.

Vilande boll

Nyhet: Det är bara då man kan se att bollen flyttat sig på grund av dig som du är anledningen.
Tidigare: Du var anledningen till att bollen flyttat på sig om det var mer troligt att du gjorde det, än att du inte gjorde det.

Nyhet: Oavsett var du är på banan får du inget pliktslag om du av en olyckshändelse flyttar på bollen när du letar efter den. Det är bara att återplacera den.
Tidigare: Ett slags plikt för att ha råkat flytta sin boll.

Nyhet: Om din boll ligger utanför green och den flyttar på sig, samtidigt som det är oklart var den först låg, placerar du bollen ungefär där den låg.
Tidigare: Droppa bollen om du inte var säker på var den låg tidigare.

Boll i rörelse

Nyhet: Om din boll råkar träffa dig själv, din caddie, motståndare eller någon utrustning är det ingen plikt. Spela bollen som den ligger. Men man kan inte försöka träffa sin egen utrustning med flit.
Tidigare: Om du råkade träffa någon eller något fick du ett eller två slags plikt, beroende på situation.

Nyhet: Om du slår bollen out-of-bounds finns en lokal regel som tillåter att du kan droppa bollen vid skärningspunkten med två slags plikt. Det här gäller dock inte på professionella tourer.
Tidigare: Du var tvungen att slå ditt nästa slag från samma plats som föregående med ett slags plikt.

Droppa bollen

Nyhet: Bollen måste droppas från knähöjd.
Tidigare: Du måste stå upp och hålla bollen i axelhöjd med din arm utsträckt innan du droppar.

Nyhet: Din boll är borta om du inte hittar den inom tre minuter från att du börjat leta.
Tidigare: Din boll var borta om du inte hittat den inom fem minuter från att du börjat leta.

Nyhet: Du kan byta boll när du droppar.
Tidigare: Med några få undantag måste du fortsätta spela med samma boll som du tog din fria lättnad med. Du kunde dock byta boll när du pliktade vid droppen.

Nyhet: Du får fri dropp för alla ”pluggade” bollar så länge det inte är i bunkern (så länge inte en lokal regel bara gör det möjligt att droppa ”pluggade” bollar i områden som är klippta i fairwayhöjd eller lägre).
Tidigare: Fri dropp gavs endast om bollen var ”pluggad” i kortklippt gräs (fairway eller kortare) så länge det inte fanns en lokal regel.

Utrustning

Nyhet: Det är okej att använda avståndsmätare så länge det inte finns en lokal regel som säger annat.
Tidigare: En lokal regel måste finnas för att det ska vara tillåtet att använda avståndsmätare.

Nyhet: Du får använda dig av utrustning som skadats under rundan.
Tidigare: Du fick bara fortsätta spela med utrustning som skadats av normalt spel. Om en klubba skulle gå sönder på grund av ilska fick du inte fortsätta använda utrustningen under rundan.

Nyhet: Du får inte byta ut en klubba som skadats under en runda så länge du inte var ansvarig för dess skick.
Tidigare: Du kunde byta ut en klubba om dess skada uppstod av normalt spel på banan.

Nyhet: Om du har en god anledning att lyfta din boll, som för att identifiera den, se om den är skadad eller för att fastställa om den ligger i ett område som tillåter lättnad – behöver du inte meddela en annan spelare. Du behöver inte heller ge dem möjligheten att observera dig när du gör det.
Tidigare: Innan du lyfte en boll var du tvungen att meddela din intention till en annan spelare och tillåta dem att se när du gjorde det.

Nyhet: Om en boll byter form får du inte byta ut den under hålet.
Tidigare: Du fick byta ut en boll som bytt form.

Caddies

Nyhet: Din caddie får inte stå i linjen bakom dig under tiden du adresserar bollen och slår ditt slag.
Tidigare: En caddie fick inte stå bakom dig när du slog din putt, men kunde stå där när du adresserade bollen.

Nyhet: Din caddie kan lyfta och återplacera din boll på green utan att du som spelare godkänner det.
Tidigare: Ett pliktslag om din caddie lyfte din boll utan din tillåtelse.

Speltempo

Nyhet: En ny form av slaggolf ska skapas där din maximala score på ett hål har ett tak (som till exempel dubbel- eller trippelbogey). Maxresultatet bestäms av tävlingskommittén.
Tidigare: Du måste håla ut i traditionellt slagspel.

Nyhet: Spelare som spelar slagspel ska spela ”ready golf” när det kan göras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Spelare i match kan spela trots att det inte är deras tur, om det sparar tid.
Tidigare: Det var ingen plikt för att spela när det inte var din tur, men i matchspel kunde en spelare spela om sitt slag om du gjorde så.

Nyhet: Den rekommenderade tiden du har på dig att slå ett slag är 40 sekunder, och i normala fall ska du kunna spela snabbare än så.
Tidigare: Det fanns ingen rekommendation hur fort du ska spela.

Etikett

Nyhet: Tävlingskommittéer kan bestämma egna regler och ge straff om de bryts.
Tidigare: Tävlingskommittéer kunde diskvalificera dig för seriösa brott mot etiketten, men kunde inte ge dig pliktslag.

Övrigt

Nyhet: Du måste meddela att du spelar på en provisorisk boll innan du slår slaget. Men du kan börja leta, och fortfarande ha möjligheten att slå en provisorisk boll så länge du håller dig inom tre minuter.
Tidigare: Så fort du börjat leta efter din första boll kunde du inte längre slå en provisorisk boll.

Nyhet: Det är okej att titta på sport, nyheter eller lyssna på musik som ”underhållning” under en runda så länge det inte ger dig och ditt spel en fördel. Exempel: Om du lyssnar för att det förbättrar din rytm eller gör dig mer avslappnad. Men inte om du vill spela en låt som de andra i bollen borde höra.
Tidigare: Med några undantag kunde du inte lyssna på musik eller titta/lyssna på nyheter under en golfrunda.