Lättade restriktioner fr.o.m. 28 november

 

Glädjande besked är att det nu  blir tillåtet att spela golf med start lördag morgon den 28/11. Givetvis innebär det vissa begränsningar.  Läs mer detaljerad information på FFG hemsida.

  • 9 hål med strikt social distansering
  • Max 20 km radie från hemmet
  • Total tid 3 tim inkl restid.
  • ”Attestation” ifylld i rutan för fysisk aktivitet

Förutsatt att lockdown upphör enligt plan den 15 december blir det åter möjligt att spela 18 hål utan  tids- eller reserestriktiioner.

För information om vilka banor som öppnar och vilka regler som gäller, vänligen kontakta respektive golfbana.

 

Dessa golfbanor har meddelat att de planerar att öppna lördag den 28 november:

Ingen uppgift i dagsläget (Fredag 27/11 kl. 15.00):

 

Reservation för ändringar.