Problem med uppkoppling

Några medlemmar har haft problem att logga in på våra medlemssidor. Problemet är rapporterat till vår leverantör. Ett tips är att pröva att koppla ur/eller på en ev VPN. Har du fortsatta problem, vg kontakta oss via mail här. Ange då datum, tidpunkt, Wifi-operatör och om det är fiber och om du försöker gå in via PC/iPad/telefon (och gärna märke) samt om VPN var på vid inloggningstillfället. Även om du gjorde inloggningen via telefon eller via nätet?