Tävlingar

Golf Club Suédois (GCS) ordnar tävlingar varje vecka från september till maj. Vårsäsongen börjar i mitten av januari och sista tävlingen är i mitten av maj. Vi gör sommaruppehåll och höstsäsongen kommer igång i mitten av september och pågår till i mitten av december. Det arrangeras ca fyrtio tävlingar per år.

Onsdagar är vår tävlingsdag för de mixade tävlingarna. Dessa förläggs på ett varierat antal banor i Alpes Maritimes området. Knappt hälften av tävlingarna är sponsrade. Vid en sponsrad tävling äter vi en gemensam lunch, därefter håller vår sponsor ett kort anförande.

GCS anordnar dessutom några damdagar samt ett par herrdagar under året. Tävlingsdag är fredagar

Dessutom arrangeras det en vår och en höstresa med tävlingar över tre till fyra dagar.

Tävlingsprogrammet för våren respektive hösten finns tillgängligt på vår hemsida i god tid innan säsongen startar. Anmälan till tävling kan göras torsdag klockan 8:00 två veckor innan tävlingsdagen, på medlemshemsidan. Startlista finns tillgänglig två dagar innan tävlingsdagen.

Se reportage och rapporter från våra tävlingar!