KM Matchspel 2020-2021

Rolf Adler vann över Knut Ekelund  och Lena Stavefeldt-Hansson vann över Lars Näslund i första omgången  i KM 2020-2021.

Mats Nilsson vann över Lise Lilloe.

KM 2020-2021